Hotels for Trees

Wij zijn een strategische samenwerking aangegaan met Hotels For Trees!

“Mogen wij de schoonmaak van uw hotelkamer een dag overslaan? Zo wordt er een boom geplant in Oeganda!“

Hotels for Trees is een duurzaam initiatief voor de hotelbranche over de hele wereld. Meer dan 1% van de CO2 uitstoot over de wereld komt voort uit de hotelindustrie. Hotels for Trees steekt hier een stokje voor op een simpele, maar impactvolle manier. Hoe het werkt?

  1. Boek een kamer en hang de Hotels for Trees deurhanger op
  2. Wij slaan de schoonmaak van uw kamer een dag over, dat levert direct een geplante boom op!
  3. De bespaarde kosten gaan volledig naar een bosherstelproject in Oeganda

Oeganda – Bosherstel in Kibale National Park
Het Kibale National Park in Oeganda is één van de mooiste regenwouden in Oost-Afrika met een enorme soortenrijkdom. Door ontbossing in het verleden is deze groene oase niet meer wat het ooit was. In de jaren ’60 na de onafhankelijkheid, kende Oeganda een paar decennia een schrikbewind. Mensen die niet tot de bevoorrechte stammen behoorden, moesten wegvluchten en bescherming zoeken in de bossen en bergen. Om hier te kunnen overleven werden bomen gekapt en akkers en weiden aangelegd in natuurgebieden. In de negentiger jaren veranderde het land weer in een vreedzame democratie. Uganda Wild Life Authority (UWA) is in die tijd gestart met een herbebossingproject. Het doel was om het nationaal park terug te brengen naar zijn originele staat en het ecosysteem te herstellen. Sinds 2018 helpt Trees for All mee met het herstel van Kibale National Park. Dit doen ze samen met Greenchoice, Face the Future en de UWA. Deze laatste partij zorgt ervoor dat het bos ook in de toekomst beschermd blijft. In totaal zijn zo’n 125 dorpelingen betrokken bij het project en zo genereerd het dus ook extra inkomsten voor de lokale bevolking.

Meer over MVO en duurzaamheid bij het Berghotel